Integriteitsbeleid

Dit integriteitsbeleid werd opgesteld in lijn met de Europese richtlijn 2019/1937 ‘inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden’ en met de omzetting ervan in de Belgische wetgeving. 

Via Whistlebox kan u wanpraktijken melden die te maken hebben met inbreuken op de Europese wetgeving zoals fraude, inbreuken op milieuwetgeving, inbreuken op volksgezondheid, enz. Deze meldingen kunnen volledig anoniem gebeuren en worden behandeld door de vertrouwenspersoon.